www.altanet.hu

Tájékoztatás ADSL szolgáltatás befejezéséről

Az ALTAinternet Kft. 2014. december 31-én befejezi ADSL internetszolgáltatását.

Kedves Előfizetőnk!

Ezúton is tájékoztatjuk a távközlési szolgáltatóját érintő változásokról:

Az ALTAinternet Kft. az Önnek nyújtott ADSL internet szolgáltatását 2014. december 31. napjával megszünteti, az új szolgáltatója a Vidanet Zrt. lesz.

Az átruházott előfizetői szerződésekből eredő szolgáltatói jogok az új szolgáltatóhoz kerülnek át. A szolgáltatás igénybevételének feltételeiben és minőségében változás nem lesz, változatlan feltételekkel nyújtja az új szolgáltató.

Az ALTAinternet Kft. mint régi szolgáltató által kiállított számlákat még változatlanul az ALTAinternet Kft felé kell fizetni.

 

Az Ön egyedi szerződésének lényeges feltételeiben (így: szolgáltatási díj, szolgáltatás időtartama, szolgáltatás-minőségi követelmények) egyéb módosítás nem történik, azonban a szolgáltatóváltás hatályba lépésétől, azaz 2015. január 1-jétől - különösen a szolgáltató személyére, adataira, az ügyfélszolgálat és a hibabejelentő szolgálat elérésére, a hibabejelentés elintézésére, a panaszkezelésre – a Vidanet Zrt. ADSL szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételei lesznek irányadóak és a továbbiakban az Ön egyedi előfizetői szerződésével együtt alkotják a teljes előfizetői szerződést.

 

Amennyiben Ön határozatlan idejű előfizetői szerződéssel rendelkezik, felhívjuk figyelmét, hogy ha a fent leírt módosításokhoz nem kíván hozzájárulni, úgy Önnek lehetősége van a jelen értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül az ügyfélszolgálatunkon személyesen (írásban meghatalmazott képviselő útján), vagy levélben megküldött nyilatkozattal az előfizetői szerződést legalább 8 napos felmondási idővel felmondani, ellenkező esetben a fenti határidőtől a módosított feltételekkel marad hatályban az előfizetői szerződése.

Amennyiben Önnek határozott idejű szerződése (hűségszerződés) van, a szerződés a határozott időtartam lejáratáig fennmarad, a határozott idejű szerződésében biztosított kedvezményeket nem érinti, a szolgáltatást változatlan feltételekkel nyújtja tovább a Vidanet Zrt.

 

2014. december 31-ig természetesen az ALTAinternet Kft. munkatársai változatlan elérhetőségekkel állnak rendelkezésére.

 

Köszönjük eddigi bizalmát és reméljük új szolgáltatójával is elégedett lesz!

 

Tájékoztató levelünket az eht. és az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően levélben is elküldtük előfizetőinknek